X
CALITATE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN SISTEMUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE DIN ROMÂNIA – CaPeSaRo
Login

CHESTIONAR

pentru personalul medico-sanitar (pentru medici și asistente medicale)

Prezentul chestionar face parte dintr-o cercetare realizată de Autoritatea Națională de Management al Calității in Sănătate, în parteneriat cu Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București. Cercetarea își propune colectarea de date cu privire la efectele acreditării spitalelor asupra activității unităților sanitare, asupra creșterii calității serviciilor medico-sanitare. Studiul de impact cuprinde și propuneri de îmbunătățire a condițiilor de acreditare a unităților sanitare. Completarea chestionarului necesită 15 minute. Răspunsurile vor fi prelucrate statistic, fapt ce va asigura confidențialitatea opiniilor dvs. Completarea chestionarului reprezintă acceptul dvs. de a participa la cercetare. Vă mulțumim.

Q1. În ce măsură considerați că timpul vă permite să acordaţi asistenţa medicală necesară fiecărui pacient internat?

Dacă ați răspuns 1 sau 2 la întrebarea Q1

Q2. În ce măsură au contribuit următorii factori la această stare?

Factori
În foarte mare măsură
În foarte mică măsură
1 2 3 4 5
a. faptului că personalul medical este redus, comparativ cu numărul bolnavilor care necesită îngrijire
b. activități desfășurate în ambulatoriu care ocupă foarte mult timp
c. sarcini suplimentare primite de la superiori
d. din cauza timpului alocat sarcinilor birocratice (întocmirii actelor medicale)
e. Alte sarcini. Care?

Q3. După acreditarea spitalului in care lucrați, în ce măsură considerați că următorii factori s-au îmbunătățit:

Factori
În foarte mare măsură
În foarte mică măsură
1 2 3 4 5
a. Satisfacția pacienților fata de serviciile medicale
b. Calitatea serviciilor administrative (financiar, resurse umane, aprovizionare)
c. Calitatea serviciilor medicale/actului medical
d. Imaginea spitalului a fost mai bună
e. Alte îmbunătățiri. Care?

Q4. În opinia dvs. - după acreditarea spitalului in care lucrați - în ce măsură conducerea spitalului a pus un accent mai mare pe următorii factori:

Factori
În foarte mare măsură
În foarte mică măsură
1 2 3 4 5
a. respectarea procedurilor
b. alocarea resurselor necesare pentru creșterea calității actului medica
c. dezvoltarea unei strategii clare pentru îmbunătățirea calității
d. sprijinirea personalului pentru remedierea aspectelor sesizate pe durata acreditarii
e. îmbunătățirea imaginii spitalului
f. îmbunătățirea relațiilor cu autoritățile locale

Q5. După acreditarea spitalului in care lucrați, în ce măsură considerați că angajații au fost implicați in programele de ...?

Programe
În foarte mare măsură
În foarte mică măsură
1 2 3 4 5
a. pregătire de specialitate pentru identificarea și implementarea de măsuri de creștere a calității
b. monitorizare continua a feedback-ului primit de la pacienți cu privire la calitatea actului medical din spital
c. acțiune/planuri cu sarcini clare cu privire la ceea ce are de făcut pentru creșterea calității

Q6. Ca profesionist, pentru dvs. în ce măsură considerați că acreditarea spitalului in care lucrați înseamnă ...?

Efecte
În foarte mare măsură
În foarte mică măsură
1 2 3 4 5
a. certitudine că lucrurile se desfășoară conform procedurilor/standardelor
b. birocrație mărită
c. altceva/ce anume?

Q7. În ce măsură credeți că rezultatul acreditării spitalelor din punctul de vedere al calității serviciilor medicale va determina pacienții să ... ?

Efecte
În foarte mare măsură
În foarte mică măsură
1 2 3 4 5
a. meargă la spitalele cel mai bine clasate
b. meargă ca și până acum, la spitalul cel mai apropiat, indiferent de rezultatul acreditării
c. întrebe medicul specialist ce altă recomandare le poate face
d. întrebe Asociațiile de pacienți ce pot face
e.  altceva. Ce anume?

Q8. În ce măsură credeți că nivelul calității serviciilor medicale certificat prin acreditarea spitalului vă influența medicii de familie în orientarea pacienților?

Q9. Credeți că pacienții tratați după finalizarea acreditarii cunoșteau nivelul certificat al calității serviciilor in spitalul dvs.?

Q10. Care considerați că ar fi primele trei lucruri care ar trebui schimbate în domeniul acreditarii spitalelor

1.
2.
3.

Q11. Care considerați că ar fi primele trei lucruri prin care s-ar folosi mai bine rezultatele acreditarii pentru îmbunătățirea activității in spitalul dvs.?

1.
2.
3.

Q12. În ce măsură considerați că dotarea cantitativă și calitativă a spitalului vă este suficientă pentru performanță medicală?

Factori
În foarte mare măsură
În foarte mică măsură
1 2 3 4 5
a.  cantitativ
b. calitativ
Dacă ați răspuns 1 sau 2 atât sub aspect cantitativ cât și/calitativ la întrebarea Q12

Q13. În ce măsură considerați credeți că se produce ...?

Efecte
În foarte mare măsură
În foarte mică măsură
1 2 3 4 5
a. întârzierea diagnosticării corecte
b. întârzierea efectuării tratamentului
c. scăderea încrederii pacienților în spital și, inclusiv, în personalul medical
d.  creșterea nesiguranței diagnostice
e. deprofesionalizarea, în timp, a medicului
f. erori medicale
g. creșterea numărului de consulturi intra-spitalicești sau trimiterea pacienților către unități private de diagnostic

Q14. În cazuri dificile, solicitați sprijinul altor medici?

Dacă aţi răspuns "DA" la întrebarea Q14,

Q15. În ce măsură solicitați sprijinul medicilor .....

Sprijin medical
În foarte mare măsură
În foarte mică măsură
1 2 3 4 5
a. din cadrul aceluiași spital
b. din cadrul altor spitale din țară
c. din cadrul sistemului privat
d. medici din străinătate

Q16. În situația în care constatați că nu reușiți să finalizați un caz complex, din motive adiacente capacităţii dumneavoastră profesionale (ex: lipsă dotare, nevoia consultării şi a altor specialităţi medicale), în ce măsură apelați la fiecare din următoarele...?

Factori
În foarte mare măsură
În foarte mică măsură
1 2 3 4 5
a. comunic pacientului ce investigații trebuie să mai facă și ce specialități medicale trebuie să consulte
b. recomand pacientului un alt medic cu care vorbesc în prealabil despre caz
c. recomand pacientului un alt medic/spital, unde se va prezenta cu biletul de externare
d. îi recomand să apeleze la sprijin medical în străinătate
e. îi solicit să revină, timp în care mă voi documenta suplimentar asupra cazului

Q17. După externare, cum vă contactează de obicei pacienții?

Q18. Cum sunt folosite in spitalul dvs., în principal rezultatele evaluarii gradului de satisfactie al pacientilor?

Q19. În ce măsură credeți că următoarele măsuri ar contribui la îmbunatatirea calitatii serviciilor medicale?

Măsuri
În foarte mare măsură
În foarte mică măsură
1 2 3 4 5
a. introducerea sistemului de coplata
b. diversificarea surselor de finanțare
c. definirea pachetului unic de servicii
d. spargerea monopolului casei de asigurari de sanatate
e. colectarea transparenta a contributiilor/taxelor pentru sanatate in vederea stabilirii unui buget unic
f. schimbarea statului de instituție publica a unităților sanitare (în fundații, societăți comerciale) in scopul atragerii unor noi surse de finanțare
g. introducerea unor standarde naționale de cost/calitate pentru bunuri si servicii medicale contractate
h. centralizarea achizitiilor publice la nivelul ordonatorului principal de credite (Consiliul judetean/ Consiliul local/ Ministerul Sanatatii)
i. creearea/aplicarea/controlul unor standarde de calitate a serviciilor medicale
j. externalizarea unor servicii medicale/auxiliare
k. altele, va rog detaliati

Q20. Sunteți..?

Q21. Sex?

Q22. De câți ani lucrați în domeniul sănătății?