Cerere testare Covid 19
Prezentul formular este pus la dispoziție de către Direcția de Sănătate a Publică a județului Iași, în vederea asigurării posibilității persoanelor interesate de a solicita online efectuarea la domiciliu a unui test pentru detectarea virusului SARS-CoV-2, pe raza județului Iași.
Atenție!
Testarea la domiciliu se adresează persoanelor care prezintă simptomatologie specifică infecției cu virusul SARS CoV-2 conform metodologiei stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică.
DECALR PE PROPRIE RĂSPUNDERE CĂ DATELE COMPLETATE, ÎN ACEST DOCUMENT, CORESPUND REALITĂȚII
Nume:
Prenume:
CNP:
Adresa ( Adresa la care doriți să se efectueze recoltarea probei ):
Judeţ: Iași
Localitate
Adresa(strada, nr, bl, ap)
Telefon mobil:
Email:
Loc de muncă:
Ocupația:
Simptomele pe care le aveti (bifați toate variantele valabile):
specificați