X
CALITATE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN SISTEMUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE DIN ROMÂNIA – CaPeSaRo
Login

Întrebări şi răspunsuri

Termenul de 31.12.2017 de înscriere pentru evaluare în vederea acreditării se modifică? DA. În cadrul ședintei Colegiului Director al ANMCS din 13.12.2017, membrii au decis prorogarea acestui termen până la data de 30.06.2018. vezi răspuns ascude răspuns
Acreditarea ANMCS fiind o procedură de durată, există specificații speciale pentru situația în care ulterior înscrierii se deschid puncte noi de lucru, se modifică structura unui department sau se restrânge activitatea într-un punct de lucru? În perioada de valabilitate a acreditării, în cursul monitorizării post-acreditare, desfințarea unor structure nu va influența acreditarea iar noile structure înfințate vor trebui să fie acreditate, conform legii, în maxim 5 ani de la înfințare. vezi răspuns ascude răspuns
Adresa de e-mail de contact trebuie să fie obligatoriu a reprezentantului legal, sau poate fi adresa de contact a instituției, accesată în fiecare zi? Intrucat legalitatea si corectitudinea documentelor transmise este asumată de catre reprezentantul legal accesând contul prin intermediul unor date de acces generate automat, adresa de email comunicată ar trebui să fie cea a reprezentantului legal. vezi răspuns ascude răspuns
Întrucât câmpul cu adresa care trebuie introdusă are opțiuni la alegere – a sediului central sau a punctului de lucru, vă rog specificați dacă se face o singură înregistrare per CUI sau sunt necesare mai multe înregistrări, per punct de lucru care trebuie acreditat ? pentru fiecare punct de lucru și pentru fiecare tip de servicii trebuie făcut un cont separat, deoarece evaluarea se va face în funcție de repartiția teritorială a unităților iar componența echipelor de evaluare va fi stabilită în funcție de tipul de servicii supuse acreditării. vezi răspuns ascude răspuns
Înscrierea în acreditare necesită plata unei taxe în momentul înscrierii? NU. Acest proces de înscriere nu implică costuri din partea unităților sanitare. Prin acest proces se realizează infrastructura de comunicare între unitățile sanitare și ANMCS precum și o estimare a volumului de activitate a instituției pentru următorii 5 ani. Taxa de acreditare va fi particularizată pentru fiecare unitate sanitară, în functie de complexitatea activităților de evaluare și acreditare, generate de complexitatea structurii și serviciilor oferite. vezi răspuns ascude răspuns
Acreditarea ANMCS înlocuiește evaluarea casei? Acreditarea ANMCS reprezintă aprecierea nivelul de conformare la standardele de acreditare iar evaluarea caselor urmărește îndeplinirea condițiilor de contractare. În vederea diminuării birocrației și a evitării unei duble evaluări, ANMCS a propus aprecierea oportunității renunțării de către CNAS la partea de evaluare a calității, urmând să păstreze strict cerințele legate de dotările obligatorii pentru contractare. vezi răspuns ascude răspuns
Acreditarea ANMCS înlocuiește acreditarea RENAR pentru laboratoare? Existența certificării/acreditării Renar reprezintă pentru laboratoare o dovadă a preocupării pentru calitatea serviciilor oferite dar nu este echivalentă acreditării ANMCS și nu reprezintă o condiție obligatorie pentru acreditare. vezi răspuns ascude răspuns
Ce cursuri de managementul calității trebuie să facă medicii de familie? Anmcs va organiza cursuri pentru personalul din ambulator în modul e-learning vezi răspuns ascude răspuns